Hướng dẫn đăng bài Blogger bằng phần mềm SEO NINJA

Hướng dẫn đăng bài lên Blogger phần mềm SEO NINJA 2015

Bước 1 : Nhập Website

Chọn chuyên mục bạn muốn lưu website sau đó nhấn nhập Website.

hướng dẫn đăng bài blogger bằng seo ninja

  • Kiểu : Chọn Blogger
  • Tên Website : Tên blog bạn muốn : VD : Blog thời trang
  • Url Blog : điền url blog của bạn  : VD : http://2lifevn.blogspot.com/
  • Email Blogger : Phần này quan trọng nhất bạn thiết lập bằng cách sau.

Đăng nhập Blogger vào phần Cài đặt ->Điện thoại di động và Email

hướng dẫn đăng bài blogger bằng seo ninja

Bạn điền theo mẫu. Như vậy phần Email của bạn sẽ là vietseo86.blog1@blogger.com

Bước 2 : Cấu hình Email :

Vào Tab cấu hình điền Email , password của bạn.

hướng đẫn đăng bài blogger bằng seo ninja

 

Lưu ý : nên gửi thử trước khi thêm email vào. Ngoài ra bạn phải bật tính năng cho phép bảo mật kém

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps

Hướng đẫn đăng bài blogger bằng seo ninja

Bước 3 : Đăng bài

Chọn blog cần đăng sau đó điền đầy đủ thông tin

Hướng dẫn đăng bài blogger bằng seo ninja

Lưu ý : 

Bước 1 , Bước 2 chỉ cần thiết lập ban đầu , lần sau bạn không cần phải làm nữa