Dạy bơi ngửa đúng cách

Bơi là một môn thể thao lành mạnh vừa có khả năng tự bảo vệ bản thân vừa mang lại nguồn sức khỏe dồi dào. Tuy nhiên, đối với tùy từng kiểu bơi mà người học phải tiếp cận những kỹ thuật khác nhau. Bài viết dưới đây của phanmemseoninja.comRead More →